Zásady zpracování osobních údajů

 

V platnosti od 25. května 2018

Společnost Z SPORT,s.r.o., IČO 26921022 DIČ CZ 26921022, se sídlem Horova 120/52, Brno 61600  vedená v OR u Krajského soudu v Brně (spisová značka Oddíl C, vložka 45465) ,prohlašuje, že chrání osobní údaje zákazníků, a to ve smyslu zákona č101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů. 

Doporučujeme, abyste si tyto Zásady před použitím našich Internetových stránek, sociálních sítí a účasti na setkání pročetli. Použitím těchto Internetových stránek, sociálních sítí a účasti na setkání dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují. Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, naše Internetové stránky, sociální sítě a setkání, prosím, nepoužívejte a nenavštěvujte. 

 

1. Data, která nám poskytujete

Facebook a další sociální sítě
Jako návštěvník, fanoušek a sledovatel naší Facebookové stránky a dalších sociálních sítí správce.

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

a) Získáváme data z vašich zařízení a sítí

Když navštívíte nebo opustíte naše Služby (včetně našich zásuvných modulů nebo souborů cookie nebo podobné technologie na jiných webech), získáme adresu URL jak webu, ze kterého jste přišli, tak webu, na který jste přešli. Také získáme informaci o vaší IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb. Pokud používáte naše Služby na mobilním zařízení, toto zařízení nám bude odesílat údaje o vaší lokalitě v závislosti na nastavení vašeho telefonu.

b) Registrace a nákup v e-shopu

Osobní údaje, které nám poskytnete :

-Vaše e-mailová adresa

– Jméno a příjmení
– Telefon
– Místo bydliště
(dále společně jen „osobní údaje“)

 

3. Účel zpracování osobních údajů 

Právní titul : Objednáním zboží z našeho eshopu dochází k Plnění smlouvy (Kupní smlouva).

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zejména možnost odeslání Vámi objednaného zboží z našeho eshopu na adresu, kterou v objednávce uvedete. 

K tomuto je nutná také spolupráce externích poštovních přepravců a hostingové firmy.

 

4. Doba uložení osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše nutnou pro zpracování a následně po dobu dalších 3 let ( je to z důvodu možného reklamačního řízení či případně možnosti vymáhání za klientem nezaplacené objednané a dodané zboží).

 

5. Kde se budou vaše údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na zařízeních v majetku firmy Z SPORT, s.r.o., u správce webu a na serverech hostingové firmy. 

Přístup k nim má pouze majitel firmy Z SPORT, s.r.o., správce webu a pracovníci firmy, kteří poskytují hostingovou službu firmě Z SPORT, s.r.o.

 

6. Další příjemci osobních údajů

Externí dopravci (poštovní služba), kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním nutném rozsahu, které potřebují pro bezproblémové doručení zboží.

Provozovatelé našich IT systémů ( provozovatelé našich serverů a datových záloh), 

správce webu a externí účetní.

S těmito zpracovateli je uzavřena důležitá dohoda o mlčenlivosti, zabezpečení osobních údajů a o tom, že nepředají osobní údaje dalším stranám.

Můžeme sdílet vaše data, pokud se domníváme, že je to vyžadováno zákonem, nebo abychom pomáhali chránit práva a bezpečnost vaší, naší i ostatních.

Vaše osobní data nesdílíme pro účely jejich inzerce s žádnými inzerenty nebo reklamními sítěmi třetích stran. 

 

7. Zákonná sdělení

Je možné, že budeme muset prozradit informace o vás, bude-li to vyžadovat zákon, soudní předvolání nebo jiný právní proces nebo pokud se budeme v dobré víře domnívat, že takové sdělení je nezbytné z důvodu: (1) vyšetření, prevence či zabránění domnělé nebo skutečné nelegální činnosti, nebo asistence orgánům činným ve vymáhání práva, (2) vymáhání podmínek našich smluv s vámi, (3) vyšetřování nároků a obvinění vznesených třetí stranou či obrany proti nim, (4) ochrany zabezpečení a integrity společnosti Z SPORT, s.r.o. (jako např. sdílení informací se společnostmi, které čelí podobným hrozbám), nebo (5) uplatnění nebo ochrany práv a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob.

 

8. Odvolání osobních údajů

Prohlížením našich webových stránek a sociálních sítí nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas kdykoli zrušíte opuštěním našich webových stránek, na Facebooku zrušením sledování naší stránky Swim-market.

 

9. Poučení o vašich právech

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám v jakékoli svoje osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z vaší strany dobrovolné. 

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;

b) právo osobní údaj opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů

f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

 

10. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

11. Zákonné oprávnění ke zpracovávání

Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoliv odvolat v patičce e-mailu, případně na e-mailu obchod@swim-market.cz. Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budeme jen v případech, kdy k tomu máme zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi (např. pro účast na akcích, kde je tato smlouva vyžadována) a „oprávněný zájem“. V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky. Vaše osobní údaje zpracováváme podle následujícího právního předpisu:

  • Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření - Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Např. zpracovávání údajů pro přípravu smlouvy se zákazníkem nebo doručení objednané zásilky.

 

 

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité.

 

Jak fungují a proč je potřebujeme

Jak již bylo řečeno, vám cookies šetří čas, protože se třeba nemusíte pořád dokola přihlašovat (tzv. autentizační cookie),kdykoliv byste se překlikli na další stránku na tom stejném webu (platí pro weby, kde vidíte obsah až po přihlášení - např. emailová schránka, účet na eshopu). Ale hrají důležitou roli i například při nákupu v internetových obchodech - bez nich byste nevložili nic do košíku, resp. by to v něm nevydrželo, pokud byste nakupovali dál.

Cookies využívají také různé statistiky návštěvnosti webu a jiné měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, aktuální čas, odkud jste přišli, přes jaké klíčové slovo (např. po vyhledávání na Google). Tyto údaje pak na dalších stránkách načítají a doplňují, díky čemuž sledují uživatele. O zákazníkovi nic soukromého neprozradí, ale pro provozovatele webu jde o důležitý zdroj informací, především statistických a marketingových.

To Top